Hur fungerar egentligen färger?

Varför har ytor olika färger?

Hur vi uppfattar olika föremål och ytors färger beror faktiskt på egenskaper hos det material som bygger upp föremålet eller ytan, eller närmare bestämt materialets förmåga att absorbera ljus. Med att absorbera menas att "ta upp", t.ex. om en torr disktrasa läggs över utspillt vatten, då absorberas vattnet av disktrasan. På liknande sätt absorberas vissa färger av vissa material, t.ex. en röd kaffekopp har färgen röd just därför att alla färger utom den röda färgen absorberas av föremålet, medan den röda reflekteras och "tas upp" av ögat. Jämfört med till exempel snö, som reflekterar allt ljus och därför uppfattas som vit.

Varma svarta kläder och svala vita kläder

Fenomenet att mörka kläder blir varma, medan ljusa kläder håller sig svalare, har även sin förklaring i just materials/ytors förmåga att absorbera ljus. Detta på grund av att ljus som absorberas omvandlas till värmeenergi. I t.ex. en svart tröja, där (nästan) allt ljus absorberas, omvandlas mer ljus till värme än jämfört med t.ex. en vit tröja, där (nästan) allt ljus reflekteras istället för att absorberas!

Varför är himlen blå?

När man pratar om färger och varför saker och ting har en viss färg, leds man ofta till funderingen; varför är himlen blå? Ljuset från solen består ju av alla färger, vilket borde innebära att himlen skulle vara vit, men den är ju blå, varför då? Det hela har faktiskt en relativt enkel förklaring, beroende på hur djupt man vill gräva i frågan, och den förklaringen är att det faktiskt är luften vi ser. Detta beror på att när solljuset kommer in i vår atmosfär och krockar med luftens molekyler, då är det ljuset med blå färg som sprids mest och alltså slutligen når våra ögon!Kommentarer


#1   vaman   2016-11-20 16:39  
Jag har en fråga Hur får saker olika färger jag måste få ett bra svar och snabbt snälllllla

#2   Hur fungerar?   2016-11-20 20:25  
Hej! Vilken färg ett föremål har beror på hur mycket av ljuset som föremålet reflekterar och absorberar, eller egentligen vilka av ljusets våglängder som föremålet reflekterar respektive absorberar. Det är de våglängder som ett föremål reflekterar som avgör vilken färg vi uppfattar att föremålet har.

Skriv en kommentar