Hur skapar man ett bra lösenord?

Här hittar du snabbt och enkelt en uppsättning slumpvist genererade lösenord mellan 8 och 24 tecken långa. Lösenorden presenteras med varierande säkerhetsnivå beroende på om du behöver memorera lösenordet eller inte. Klicka på "Slumpa nytt lösenord" för att skapa ett nytt lösenord med de specificerade säkerhetskriterierna.

Lösenord med olika svårighetsnivåer

Om du skrollar längst ner på sidan, eller klickar här, hittar du en förklaring över de olika säkerhetsnivåerna. Vänligen notera att hur säkert ett lösenord är beror på en kombination av hur långt det är och vilken generell säkerhetsnivå det har, med mest tyngd på längden av lösenordet. T.ex. är ett extremt kort lösenord med mycket hög säkerhet är ett ganska svagt lösenord, medan ett mycket långt lösenord med mycket låg svårighet ändå är ett ganska starkt lösenord.

Slumpmässigt skapade mycket långa lösenord, 24 tecken

Mycket låg svårighet:
Låg svårighet:
Medelhög svårighet:
Hög svårighet:
Mycket hög svårighet:

Slumpmässigt skapade långa lösenord, 20 tecken

Mycket låg svårighet:
Låg svårighet:
Medelhög svårighet:
Hög svårighet:
Mycket hög svårighet:

Slumpmässigt skapade medellånga lösenord, 16 tecken

Mycket låg svårighet:
Låg svårighet:
Medelhög svårighet:
Hög svårighet:
Mycket hög svårighet:

Slumpmässigt skapade normallånga lösenord, 12 tecken

Mycket låg svårighet:
Låg svårighet:
Medelhög svårighet:
Hög svårighet:
Mycket hög svårighet:

Slumpmässigt skapade korta lösenord, 10 tecken

Mycket låg svårighet:
Låg svårighet:
Medelhög svårighet:
Hög svårighet:
Mycket hög svårighet:

Slumpmässigt skapade mycket korta lösenord, 8 tecken

Mycket låg svårighet:
Låg svårighet:
Medelhög svårighet:
Hög svårighet:
Mycket hög svårighet:

Slumpmässigt skapade extremt korta lösenord, 6 tecken

Mycket låg svårighet:
Låg svårighet:
Medelhög svårighet:
Hög svårighet:
Mycket hög svårighet:

Om lösenordens svårighetsnivåer

Här kommer en kortare förklaring över de olika svårighetsnivåerna.

 Mycket låg svårighet  - innehåller enbart en blandning av små bokstäver.

 Låg svårighet  - innehåller en blandning av små bokstäver och siffror.

 Medelhög svårighet  - innehåller en blandning av små och stora bokstäver samt siffror.

 Hög svårighet  - innehåller en blandning av små och stora bokstäver, siffror samt en uppsättning specialtecken

 Mycket hög svårighet  - innehåller en blandning av små och stora bokstäver, siffror samt en större uppsättning specialtecken

Skapa hash av teckensträng

Ibland kan det även vara intressant att kolla på hashning av teckensträngar. Här nedan kan du snabbt och enkelt skapa hashar av teckensträngar enligt en given uppsättning algoritmer. Teckensträngen hashas automatiskt enligt de olika algoritmerna allteftersom du skriver.

MD5 (128 bit):
SHA-1 (160 bit):
SHA-256 (256 bit):
SHA-512 (512 bit):
Whirlpool (512 bit):
GOST (256 bit):

Skrivet av Stefan Johansson

Skriv en kommentar