Hur fungerar indexfonder?

Indexfonder är en passivt förvaltad aktiefond som strävar efter att följa ett aktieindex. Den här formen av sparande rekommenderas ofta för småsparare och personer som vill spara under en längre tidsperiod.

Här svarar vi på frågan hur fungerar indexfonder på ett lättbegripligt sätt. En aktieportfölj består av en samling aktier och en fond är samma sak, men förvaltas av en annan person som kallas för en fondförvaltare. En fond består av en blandning med aktier som är utvalda för att minska riskerna på investeringar.

En indexfond följer ett index vilket är ett jämförelsetal som beskriver hur något utvecklas, som till exempel aktiemarknaden. Ett index är ett akademiskt koncept där olika element definierar den portfölj som sätts samman. När man köper en indexfond investerar man fortfarande i individuella aktier eller obligationer.

Fonden köper aktier efter hur stora företagen är. Det innebär att indexfonder alltid går ungefär som det index (börsen) den följer. Det vanligaste aktieindexet i Sverige är OMX Stockholm 30 som återspeglar avkastningen från de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Det innebär att indexfonden består av aktier från de 30 bolagen.

Ett exempel: om Ericsson B utgör 7 procent av OMXS30 består indexfonden av 7 procent Ericsson B-aktier eftersom fonden även speglar viktningen i index.

Aktiehandel med indexfonder

Det går att investera i flera olika kategorier inom indexfonder som Ryssland, USA, Global, Sverige, Emerging Markets och Asien. En del indexfonder är breda och följer hela börsens index, medan andra är smalare och bara följer vissa bolag i indexet.

Fördelar med att investera i indexfonder

Indexfonder har många fördelar och passar personer som inte kan investera stora summor, som vill investera på ett säkrare sätt och som vill slippa fondförvaltare. Indexfonder har lägre förvaltningskostnader eftersom de är lättare att sköta jämfört med andra fondtyper.

I aktiva fonder måste olika företag analyseras av analytiker för att de ska kunna bestämma vilka företag de ska köpa och sälja aktier i. Det kostar mycket att anlita analytiker och därför är avgiften för en aktiv fond hög. Eftersom indexfonden bara följer utvecklingen för sitt index krävs det inga analytiker och därför är det billigare att köpa indexfonder. En indexfond är en automatiserad tjänst och mjukvaror handlar med aktier utifrån bestämda kriterier.

Aktiv fondförvaltning gör att bankerna tjänar mer pengar, men passiva indexfonder kan ge bättre avkastning än i aktiva fonder och är i många fall mer lönsamt för investeraren. Det beror på att avgiften för aktivt förvaltade fonder kan äta upp en stor del av fondens årliga avkastning. Enligt den historiska statistiken är det dessutom bara en handfull förvaltare som har lyckats slå index över en längre tidsperiod.