Telekinesi, möjligt eller omöjligt?

Nu skall vi kolla lite närmare på telekinesin (som kommer från grekiskans tele, fjärr och kinesi, rörelse), vilken egentligen är en underkategori som hör till huvudgruppen "Psykokinesi" (dit även t.ex. levitation hör). Hur som helst används begreppet telekinesi för att förklara hur man kan påverka fysisk materia med tanken, både ur makro- och mikroperspektiv. Med makro menas påverkan av synlig stillastående materia, med mikro menas påverkan av t.ex. slumpgeneratorer eller utången av tärningskast.

Atomer och molekyler

Telekinesin kan själv sedan delas upp i ett antal undergrupper

Pyrokinesi (av grekiska pyro, eld)

Med pyrokinesi avser man påverkan av den naturliga atomvibrationen som existerar för att ändra materias temperatur.

Aerokinesi (av grekiska aero, luft)

Aerokinesi används för att förklara påverkan av luftmolekylernas rörelser.

Hydrokinesi (av grekiska hydro, vatten)

Hydrokinesi används för att förklara påverkan av vattenmolekylernas rörelser.

Förespråkare

Psykokinesi, eller telekinesi, har många förespråkare världen över. Gång på gång har förmågor försökt bevisas av åtskilliga personer. Den kanske kändaste personen som hävdat sig ha förmågan att genom telekinesi påverka föremål är Uri Geller. Uri Geller blev känd på 70-talet när han visade hur han med hjälp av telekinesi kunde böja skedar. Här är ett exempel på Uri Gellers påstådda förmågor: High Chaparall på besök hos Uri Geller.

Skeptiker

I och med att telekinesi inte hittills har kunnat bevisats, åtminstone inte på ett sätt så att fysiker och skeptiker blivit nöjda, finns åtskillig skepticism. Uri Geller har ofta blivit utpekad som en simpel illusionist som bara pysslar med tricks. Bland annat cirkulerar flertalet filmer på nätet där man "avslöjar" hans trick, kolla här. Skeptikerna hävdar att personer som säger sig ha telekinesiska förmågor alltid använder sig av olika slags trick.

Experiment

PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research) var ett laboratorium på det kända universitetet Princeton som fram tills att det stängdes 2007 utförde experiment angående telekinesi på mikrostadiet. Man använde sig av RNG-experiment (Random Number Generator) för att försöka påvisa att fenomenet psykokinesi existerar. Det råder delade meningar huruvida resultaten talar för eller mot telekinesi, men det finns både förespråkare och skeptiker även här.


Senast uppdaterad 2019-12-11