Hur fungerar egentligen telegrafi?

Telegrafi är ett system där man överför teckensignaler över stora avstånd, ordet telegrafi kommer från de grekiska orden tele, som betyder fjärran, och grafein, som betyder skriva. När man talar om telegrafi är det oftast i huvudsak den elektriska telegrafer man syftar till, vilka infördes och togs i bruk under 1830-talet. Den andra formen av telegrafi handlar om optiska telegrafer, vilket kanske låter mer avancerat än elektriska telegrafer, men i själva verket handlar det om hur telegrafi innan elektriska telegrafer hade kommit till. Optiska telegrafer syftar till fjärrkommunikation med hjälp av t.ex. flaggor och eldar, beroende på om det var dag eller natt.

Långdistanskommunikation med textmeddelanden

Klassisk telegrafi, i form av elektrisk telegrafi, påminner till syftet mycket om de SMS och textmeddelanden som vi alla använder oss av dagligen i vår vardag. Den elektriska telegrafin utvecklades för att just kunna skicka textmeddelanden över långa avstånd. De elektriska telegraferan fungerade som punkt-till-punkt-system, som var sammankopplade och kunde skicka små elektriska pulser mellan varandra. Genom att variera längden på dessa pulser, dvs. att koda dem, kunde man då skicka ett meddelande som avkodades på andra sidan. Det var just detta som var den revolutionerande idén bakom telegrafen. Själva funktionaliteten hos elektriska telegrafer var att man vid sändning slöt och bröt den elektriska kontakten, så att det bildades en form av strömstötar. Dessa strömstötar skickades till mottagaren, och mottogs därefter genom att en apparat översatte strömstötarna till korta eller långa streck, beroende på strömstötarna.

Kvinna som använder en telegraf för att kommunicera genom att använda morsekod.

Kvinna som använder en telegraf för att kommunicera genom att använda morsekod

Morsealfabetet användes för kommunikation

När de elektriska telegraferna började användas under 1830-talet var det morsealfabetet som var det huvudsakliga kommunikationsskriften (grafein). Morsealfabetet uppfanns av den amerikanske uppfinnaren och målaren Samuel Morse. Här nedan kan du se en sammanställning över det internationella morsealfabetet.

Morsealfabetets bokstäver: A-Ö

SymbolMorsekod
A- ---
B--- - - -
C--- - --- -
D--- - -
E-
F- - --- -
G--- --- -
H- - - -
I- -
J- --- --- ---
K--- - ---
L- --- - -
M--- ---
N--- -
O--- --- ---
P- --- --- -
Q--- --- - ---
R- --- -
S- - -
T---
U- - ---
V- - - ---
W- --- ---
X--- - - ---
Y--- - --- ---
Z--- --- - -
Å- --- --- - ---
Ä- --- - ---
Ö--- --- --- -

Morsealfabetets siffror: 0-9

SymbolMorsekod
1- --- --- --- ---
2- - --- --- ---
3- - - --- ---
4- - - - ---
5- - - - -
6--- - - - -
7--- --- - - -
8--- --- --- - -
9--- --- --- --- -
0--- --- --- --- ---

Morsealfabetets skiljetecken

SymbolMorsekod
.- --- - --- - ---
---- - - - - ---
(--- - --- --- -
)--- - - --- - ---
@- --- --- - --- -
"- --- - - --- -
%- --- --- - -
"- --- - - --- -
'- --- --- --- --- -
;--- - --- - --- -
:--- --- --- - - -


Kommentarer


#1   Sarah Rietz Baena   2017-01-10 11:05  
Jag gillar informationen, och den var bra

#2   Tilda Dahl   2017-01-11 13:48  
Mycket bra sida, håller helt med Sarah Rietz Baena

#3   Daniel Hicka Jaha   2017-04-24 15:46  
Väldigt hjälpsamt, håller med Tilda Dahl.

#4   Erik Stenso   2020-08-15 00:05  
Oerhört intressant läsning. Håller med Daniel Hicka Jaha.

#5   huhuhuhu   2020-09-16 08:14  
Håller helt med Erik Stenso, väldigt intressant

#6   Frank Grabsson   2021-09-17 14:32  
Väldigt intressant, håller helt med huhuhuhu

#7   Mike Kock   2021-10-08 08:37  
Håller helt med dig Frank Grabbson, även jag tycker att jag har blivit inspirerad och intressant

#8   Stefan   2021-10-08 08:55  
Härligt att höra peeps.

#9   Josnus lindenord   2022-09-20 16:09  
Håller helt med dig Mike Kock mycket osanolikt svar

#10   Adam Trank   2022-09-21 09:51  
Håller helt med Josnus lindenord, mycket intressant

#11   Viggo Zork   2022-09-21 10:01  
jag håller håller helt med Adam Trank, mycket bra information

#12   Lukkkas Patterson   2022-09-21 10:02  
Jeg holler hellt med Viggo Zork! Bra skrivet Zork=)

#13   Loskar Lundstram   2022-09-21 10:04  
You have veldigt good ideer Lukkkas!

#14   ulf kristersson   2022-11-24 09:57  
svinbra, håller med maggan andersson

#15   ebba bush   2022-11-25 08:59  
håller med ulf

Skriv en kommentar