Hur fungerar egentligen telegrafi?

Telegrafi är ett system där man överför teckensignaler över stora avstånd, ordet telegrafi kommer från de grekiska orden tele, som betyder fjärran, och grafein, som betyder skriva. När man talar om telegrafi är det oftast i huvudsak den elektriska telegrafer man syftar till, vilka infördes och togs i bruk under 1830-talet. Den andra formen av telegrafi handlar om optiska telegrafer, vilket kanske låter mer avancerat än elektriska telegrafer, men i själva verket handlar det om hur telegrafi innan elektriska telegrafer hade kommit till. Optiska telegrafer syftar till fjärrkommunikation med hjälp av t.ex. flaggor och eldar, beroende på om det var dag eller natt.

Morsealfabetet användes för kommunikation

När de elektriska telegraferna började användas under 1830-talet var det morsealfabetet som var det huvudsakliga kommunikationsskriften (grafein). Själva funktionaliteten hos elektriska telegrafer var att man vid sändning slöt och bröt den elektriska kontakten, så att det bildades en form av strömstötar. Dessa strömstötar skickades till mottagaren, och mottogs därefter genom att en apparat översatte strömstötarna till korta eller långa streck, beroende på strömstötarna.

Kvinna använder en telegraf för att skicka morsekod

Kvinna använder en telegraf för att skicka morsekodKommentarer


#1   Sarah Rietz Baena   2017-01-10 11:05  
Jag gillar informationen, och den var bra

#2   Tilda Dahl   2017-01-11 13:48  
Mycket bra sida, håller helt med Sarah Rietz Baena

#3   Daniel Hicka Jaha   2017-04-24 15:46  
Väldigt hjälpsamt, håller med Tilda Dahl.

Skriv en kommentar