Hur fungerar? / Teknik / Energi /Solceller och solenergi

Hur fungerar egentligen solceller och solenergi?

Solenergi och solceller

Solceller har på senare år blivit väldigt populära för att utvinna förnyelsebar energi ur solenergi. Solceller återfinns vanligtvis sammansatta i solpaneler, vilket även är det vanligaste sättet att producera el ur solenergin. Exempel på andra förnyelsebara energikällor är vattenkraft och vindkraft.

Solceller består i huvudsak av halvledare, vanligtvis kisel tillsatt med ett ströämne för att få fler valenselektroner (reaktionsbenägna elektroner i det yttre skalet). Man drar sedan nytta av denna elektronfördelning, genom att solljusets fotoner har möjlighet att excitera en av de yttre elektronerna. Det är när en sådan yttre elektron exciteras som det är möjligt att utvinna elektrisk energi ur solcellerna.

Solenergi och uppvärmning

Det går även att utnyttja solenergin för direkt uppvärmning. Antingen tar man vara på solens strålar direkt, t.ex. genom att pumpa kallvatten genom ett system av icke värme-avvisande rör under en solupplyst uta, eller genom att använda så kallade solfångare, som samlar upp stora mängder solenergi och riktar den mot en viss punkt.

Illustration hur solenergi försörjer ett hus med el

Skriv en kommentar