Hur fungerar?/Teknik /Energi /Solceller och solenergi

Hur fungerar egentligen solceller och solenergi?

Solenergi och solceller

Solceller har på senare år blivit väldigt populära för att utvinna förnyelsebar energi ur solenergi. Solceller återfinns vanligtvis sammansatta i solpaneler, vilket även är det vanligaste sättet att producera el ur solenergin. Exempel på andra förnyelsebara energikällor är vattenkraft och vindkraft.

Drar nytta av solens energiproduktion

När det gäller solen kan det vara ganska svårt att greppa och förstå hur massiv och energirik den faktiskt är. Men faktum är att varje sekund producerar solen ungefär lika mycket energi som hela landet Sverige använder under 187 miljoner år. Nu når ju bara en bråkdel av denna energi jorden, då jorden är väldigt liten jämfört med solen och ligger på ett ganska stort avstånd från solen. Men ändå når nog mycket energi oss för att jorden skall vara varm och beboelig, men även för att vi skall kunna dra nytta av energin och använda den för att producera elektricitet.

Hur kan solceller generera elektricitet?

Solceller är vanligtvis gjorda av kisel, som är en halvledare. Givet vissa förutsättningar kan en halvledare agera som både en ledare och en isolator, där en ledare är ett material som leder ström bra medan en isolator är ett material som inte leder ström (t.ex. trä eller plast). I en solcell kan man använda denna egenskap genom att arrangera två lager av kisel så att elektriciteten leds genom dem på särskilda sätt. Dessa lager brukar kallas P-typ och N-typ, där P står för positiv och N står för negativ. Denna typ av cell brukar också kallas fotovoltaisk cell, då den använder sig av den fotovoltaiska effekten, som i sig är en variant av den fotoelektriska effekten (den upptäckt som gjorde att Albert Einstein fick Nobelpriset i fysik).

När solens energirika strålar lyser på en sådan fotovoltaisk cell omvandlas ljus av särskilda frekvenser till elektrisk energi, genom att dessa fotoner "slår loss" elektroner från solcellen. Ju mer ljus som solcellerna kan ta upp desto fler atomer slås loss, vilket får som resultat att mer elektriskt ström kan flöda från solcellerna.

Illustration hur solenergi försörjer ett hus med el

Installera solceller på huset

Under de senaste åren har det bedrivits väldigt mycket forskningen kring solceller på grund av den världsomspännande omställningen från fossila energikällor till förnyelsebara energikällor. Av de olika energiteknologierna i världen är faktiskt solenergi den snabbast växande. Det har även under de senaste åren blivit väldigt vanligt att installera solceller på taket till sitt hus. Det finns väldigt många olika solceller att välja mellan, så det är klokt att kolla solceller bäst i test innan man ger sig på en investering.

Solenergi för direkt uppvärmning

En annat intressant användningsområde av solens strålar är att det även går att utnyttja solenergin för direkt uppvärmning. Antingen tar man vara på solens strålar direkt, t.ex. genom att pumpa kallvatten genom ett system av icke värme-avvisande rör under en solupplyst uta, eller genom att använda så kallade solfångare, som samlar upp stora mängder solenergi och riktar den mot en viss punkt.

Skriv en kommentar