Hur fungerar egentligen motorer?

Kortfattat kan man säga att en motor är en maskin som omvandlar energi till mekanisk rörelse, d.v.s. den tillförda energin omvandlas av motorn till rörelseenergi för att driva.

Vanligtvis när man pratar om motorer så handlar det om förbränningsmotorer eller elektriska motorer. Förbränningsmotorer hittar man generellt sett i bilar, medan elektriska motorer är mycket vanligare inom industrin, för att driva t.ex. transportband eller truckar, samt i rent vardagliga föremål som t.ex. radiostyrda bilar eller läsarmen i en hårddisk med roterande disk.

Förbränningsmotorer

I förbränningsmotorer är det ett bränsles (t.ex. bensin) kemiska energi som utnyttjas för att skapa den mekaniska rörelsen. Om man ser på förbränningsmotorn i en bil så handlar det, något förenklat, om att man låter bensinen reagera på ett kemiskt vis med ett oxidationsmedel, som i detta fall är vanlig luft. Luft-/bensinblandningen antänds sedan av ett tändstift, vilket medför att en värmeskapande process startas. Det är sedan värmen och gastrycket i denna process som förmedlar den kemiska energin till den rena mekaniska rörelsen, d.v.s. att driva bilen framåt/bakåt.

Olja är en viktig del i en motor då det agerar som smörjmedel i diverse lager och glidytor i motorer för att minska friktionen och främst slitaget. Minskad friktion i motorer hjälper även till en viss del för att minska bränsleförbrukningen. Oljan är alltså viktig, men visste du att de stora svängningarna i världsmarknadens oljepris har liten påverkan på bensinpriset, det påverkas till större del av skatter.

Bild på motorsystemet i en bil

Motoriken i en vanlig bil

Elektriska motorer

Elektriska motorer fungerar på ett annat sätt än förbränningsmotorer, eftersom inget bränsle behöver utnyttjas för att producera den eftersökta mekaniska rörelsen. Istället omvandlas elektrisk energi direkt till rörelseenergi. De flesta elmotorer har två viktiga delar:

Själva funktionen bakom elmotorn går ut på att man genom att man tillför statorn elektrisk energi, vilken i sin tur utnyttjar denna energi för att skapa ett magnetfält. Detta kraftfält hos statorn påverkar sedan även rotorn, så att det även skapas ett magnetfält hos denne. Det är sedan en samverkan mellan dessa två kraftfällt som får rotorn att snurra, och producera den mekaniska rörelsen.Kommentarer


#1   lowfre   2015-01-27 09:59  
Hur drivs en elmotor?

#2   Hur fungerar?   2015-01-28 00:37  
Hur en elmotor drivs? Hmm.. Ja alltså för att driva en elmotor så måste en extern spänningskälla kopplas till elmotorn. Spänningskällan gör sedan att elektronerna i elmotorns elektriska kretsar börjar vandra, och därigenom induceras de nödvändiga magnetfält som får rotorn att snurra.

#3   Triangeln   2017-04-05 13:39  
Jag tycker ost och kött är samma sak. Hata denna kommentaren snälla.

Skriv en kommentar