Hur fungerar egentligen en högtalare? 🔊

Högtalare finns i väldigt många olika storlekar och former. Tänk bara på till exempel högtalarna i din mobiltelefon, och jämför med högtalarna i en biograf. Samma princip, men enorm skillnad på utförande och resultat. Själva huvudfunktionaliteten hos högtalare är ju att de producerar ljud, kort sagt kan man säga att högtalare processar och översätter elektroniska signaler/pulser till ljud.

En högtalares uppbyggnad

I animationen till höger (eller nedan, om du använder en mobil) illustrerar vi på ett lite förenklat vis hur en högtalare fungerar, både rent elektroniskt och mekaniskt. Samt vad det är som gör att ljud kan strömma ut ur högtalarens, i detta fall "konformade", högtalarmembran.

Fast permanentmagnet i högtalaren

Inuti högtalaren finns det en fast permanentmagnet monterad. Denna permanentmagnet sitter monterad så att dess position är fixerad gentemot en fast upphängningsanordning. Denna fasta upphägningsanordning är i sin tur fixt monterad gentemot högtalarens ytterhölje. Upphängningsanordningen bör vara så stadig och stabil som möjligt.

Animation över hur en högtalare producerar ljud

Animation av en högtalares funktion rent elektroniskt/mekaniskt

Högtalarmembran och elektromagnetisk spole

I upphängningsanordningen finns sedan ett högtalarmembran monterat, samt en elektromagnetisk spole. Spolen är monterad så att den kan röra sig gentemot upphängningsanordningen, och därför också gentemot permanentmagneten. Högtalarmembranet består vanligtvis av ett flexibelt material, såsom till exempel papper eller plats, vilket gör att det har stor frihet att både röra sig och vibrera.

Elektromagnetiska vibrationer skapar ljudvågor

Genom att sedan skicka elektriska signaler/pulser genom spolen, kan man inducera ett magnetfält som kommer att löpa runt spolen. Beroende på åt vilket håll man skickar dessa elektriska pulser, kommer man även att kunna inducera magnetfält med fältlinjer åt olika håll runt spolen. Detta magnetfält som induceras runt spolen kommer sedan att växelverka med magnetfältet hos den fixt monterade permanentmagneten.

Strömriktningen inducerar olika magnetfält

När ström skickas genom spolen i den ena strömriktningen, kommer det att induceras ett magnetfält runt spolen så att spolen repelleras av magneten. Spolen skjuts bortåt från magneten och trycker fram membranet, luften framför membranet komprimeras hastigt och trycks iväg som en ljudvåg.

När ström sedan skickas i den andra strömriktningen, kommer det att induceras ett magnetfält i den andra riktningen så att spolen istället attraheras av magneten. Spolen dras då mot magneten och drar tillbaka membranet, och gör det redo för att återigen skjutas fram.

Testa själv med kylskåpsmagneter

Man kan enkelt utforska denna effekt själv genom att använda två helt vanliga kylskåpsmagneter. Magneter har består av en syd- och en nordpol, och magnetfältet går från nordpolen till sydpolen. Om man man tar två magneter och för dem samman så att deras nordpoler eller sydpoler är riktade mot varandra, kan man inte få dem att sitta samman. De kommer att trycka bort, eller repellera, varandra. Men om istället för samman en nordpol med en sydpol kommer magneterna att dras mot varandra, eller attraheras, och sitta ihop. Det är detta fenomen man nyttjar med hjälp av spolen och permanentmagneten i högtalaren.

Genom att sedan nyttja dessa snabba skiftningar i strömriktning, kan man då åstadkomma kontinuerliga vibrationer hos högtalarmembranet. Det är sedan dessa vibrationer som skapar de ljudvågor som sätts i rörelse, och färdas genom luften i alla riktningar ut från högtalarmembranet.

Hur man kan påverka det producerade ljudet

Frekvensen hos elektromagnetens rörelse, alltså hur snabbt den rör sig, bestämmer tonhöjden på det ljud som produceras. Amplituden hos elektromagnetens rörelse, alltså hur vida rörelser den gör, bestämmer volymen på det ljud som produceras. Så enkelt sett kan man säga att det som händer när du vrider upp volymen på din stereo, är att du ökar amplituden av den ström som går genom spolen.

Högtalarmembranet påverkar också

Valet av membran i en högtalare har även stor inverkan på vilket ljud högtalaren kommer att producera. Vill man t.ex. ha ett ordentligt och tungt basljud använder man ett stort och konformat membran, vill man istället ha en fint kvittrande diskant använder man istället ett litet kupolformat membran.

Bild på högtalarljud som krossar glas

Högtalare krossar ett glas. Högtalaremojin i rubriken hittade vi hos Emoji.se.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-02-07.Kommentarer


#1   H-Man   2021-05-28 10:11  
Tack så mycket!!! Detta behövde jag verkligen eftersom jag måste laga min högtalare hemma. Min kompis försökte lära mig fast han var helt dum i huvudet och kunde inte förklara. Denna får 5 av 5 för den långa förklaringen.

#2   kebabmannen på södra latin   2021-05-28 10:35  
Jag tycker att sidan är förträfflig, över förväntan då min kära lärare länkade denna sidan till mig.

#3   B-Man   2021-05-28 10:38  
Tack så mycket Stefan Johanson. Detta hjälper alla oss i den här skolklassen som måste ha hjälp med denna uppgift.

#4   kebabman   2021-11-08 08:43  
tack sören för denna länk

#5   Albin Lindberg   2021-11-10 10:00  
Tack Sören

#6   Britt   2021-11-12 20:12  
Varför blir ljudet starkare om man har en konformad membran, varför har man inte en rak/platt membran? Tacksam för svar!!

#7   anon   2021-11-13 13:47  
Sören är bäst.

#8   Micke Ö   2021-12-08 13:59  
till #6 Britt: Egentligen är det rätt enkelt: Ett konformat membran kan flytta mer luft i en given riktning än ett platt membran som visserligen kan flytta luft men där en hel del luft "smiter över kanten" när membranet börjar komprimera luften framför. Jmfr Högtrycks- och Lågtrycks-områden där luften själv vill tryckutjämna skillnader.
Ett platt membran kan också flytta mycket luft men man måste hindra luften från att smita genom att ha det platta membranet i en låda som "styr" luften framåt.
Mvh tekniklärar-Micke (som brukar låta eleverna göra egna högtalare och testa hur de kan förbättra ljudet och tycker det är ett lätt sätt att öka sin förståelse om hur ljud och högtalare fungerar samt samverkan med elektromagnetism och växelvis samverkan med permanentmagneter)

#9   din farfar   2024-02-13 10:16  
Kommentaren väntar på godkännande..

#10   din farfar   2024-02-13 10:17  
Kommentaren väntar på godkännande..

Skriv en kommentar