Vetenskap
  Biologi
  Fysik
  Jorden
  Kemi
  Teknik
  Maskiner
  Apparater
  Energi
  Fordon
  Militär
  Uppvärmning
  Datorer
  IT-säkerhet
  Komponenter
  Mac och OS X
  Programmering
  Människan
  Kroppen
  Träning
  Psykologi
  Medicin
  Droger
  Samhälle
  Politik
  Övernaturligt
  Djur
  Ekonomi
  Mat
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Hur fungerar egentligen amfetamin?

Vad är det som gör amfetamin till en drog?

Amfetamin stimulerar det centrala nervsystemet genom sin effekt att öka frisättningen av bl.a. signalsubstanserna dopamin och noradrenalin. Gällande effekterna kring dopamin finns två för närvarande gällande hypoteser, dock utesluter de inte varandra. En av teorierna menar att amfetamin agerar på cellnivå genom cellens vesiklar, och därigenom ökar mängden dopamin i cytosolen (cellvätskan). Den andra teorin menar att amfetamin interagerar med dopaminets transporthjälp (DAT), och därigenom påverkar DAT att vända på transportkedjan av dopamin, och forcera det tillbaks till synapsen[1]. De delar av hjärnan som drabbas av amfetaminets effekter är de delar där hjärnans belöningssystem sitter. Amfetamins kemiska likhet med noradrenalin gör även att amfetaminet blockerar noradrenalinets receptorer[2] i synapserna, vilket leder till förhöjda nivåer av noradrenalin. Noradrenalin är ett stresshormon, som påverkar de delar av hjärnan där uppmärksamhet, reaktion och åtgärdstagande sitter.

[1] Synaps
Synapsen är den platsen på nervens ände där neuronerna bildar kontakter med neuroner i andra celler.
[2] Receptorer
Receptorer är en slags proteinmolekyl och den delen av cellen som tar upp signaler och vidarebefordrar dem till cellkärnan, och därmed utlöser en reaktion.

Kort- och långsiktiga effekter av amfetaminmissbruk

Amfetamin har både fysiska och psykiska effekter. De fysiska effekterna kan ofta jämföras med hyperaktivitet, missbrukaren blir rastlös, flamsig, ryckig, stirrig och i vissa fall aggressiv och farlig för sin omgivning, även blodtrycket tenderar att höjas vid amfetaminmissbruk. På den psykiska sidan leder ruset till en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende, hämningar försvinner. Amfetaminet gör också att behovet av sömn och mat till stor grad försvinner. Långtidsmissbrukare blir väldigt ofta magra och utmärglade av amfetaminets aptitdämpande effekt, ett slags kroniskt tillstånd av paranoia kan också uppstå vid långvarigt missbruk.

Skriv en kommentar