Hur fungerar?/ Varför?/Varför finns det många får i Australien?

Varför finns det många får i Australien? 🐑

Här nedan ger vi dig ett svar på frågan varför finns det många får i australien?

Handeln med omvärlden styrde

Australien är ett väldigt stort land, men tyvärr är jorden i stora delar av landet mager och inte lämplig för odling av grönsaker eller spannmål. Trots detta ville australiensarna ändå använda jorden till någonting som de kan producera för att sedan exportera och sälja till andra länder, efter noggrann eftertanke kom man sedan fram till att ull är en perfekt handelsvara för Australien - och därför började man sedan att föda upp får.

Orsaken till att ull är en utmärkt handelsvara när det gäller Australien är att fårull är lätt och det förstörs inte under längre transporter. Förr i tiden krävdes en väldigt lång sjöresa för att leverera ull till t.ex. Storbritannien, och fårullen klarade denna resa galant.

I första hand föder man upp merinofår i Australien, en fårtyp som är välkänd för sin mycket fina ull.

Texten uppdaterades 2019-05-07

Skriv en kommentar