Hur fungerar?/ Varför?/Varför måste man ha säkerhetsbälte?

Varför måste man ha säkerhetsbälte? 🚗

Här nedan ger vi dig ett svar på frågan varför måste man ha säkerhetsbälte?

En fråga som många ställer sig

Varför man måste ha säkerhetsbälte på sig är en fråga som man ibland kan få från små barn, som kanske inte förstår varför det är viktigt att ha det där obekväma bältet virat runt kroppen. Dock är det inte bara små barn som kan ställa denna fråga, utan ibland kan till och med fullvuxna människor ställa sig frågande! Ofta med följdfrågor eller påståenden kring att det bara är en själv som blir skadad, eller att ingen annan råkar illa ut bara för att jag inte använder bälte. Men detta är givetvis helt felaktigt och väldigt ologiskt resonerat.

Svaret är ganska självklart

Det absolut enklaste svaret på frågan är dock att säkerhetsbältet gör att risken att råka illa ut under en eventuell krock med t.ex. bilen blir mindre, om man inte har säkerhetsbältet på sig finns en ganska påtaglig risk att man vid en krock skadar sig allvarligt, eller i värsta fall avlider. När det gäller följdfrågorna eller påståendena att det bara är en själv som drabbas, så kan dessa så klart ogiltigförklaras på olika sätt, det mest självklara är nog att påpeka att även personer som står någon som farit illa blir drabbade på ett eller annat sätt, om inte emotionellt så åtminstone praktiskt.

En annan aspekt i det hela är att vi som samhälle helt enkelt har bestämt att man skall ha säkerhetsbälte på sig när man åker bil, och att man då för att lyda samhällets lagar då måste ha säkerhetsbältet på sig.

Texten uppdaterades 2019-05-07

Skriv en kommentar